Professional conference organiser

De företag och personer som sysslar med planering och anordning av konferenser kallas för PCO eller Professional conference organiser. De är som namnet vittnar om professionellt inriktade på just denna uppgift och har därmed stor erfarenhet inom området och möjligheten att skapa välorganiserade och lyckade konferenser. De kan också ägna sig åt sådant som seminarier, kongresser och workshops i olika former.

De arbetar ofta som konsulter som hyrs in av olika intresseorganisationer och företag när det behövs anordnas en konferens. Ofta erbjuder de hela servicen från början till slut men det går också att bara anlita dem för att utföra en del av arbetet vilket är vanligare bland mindre företag som inte har lika stora resurser som större företag. De sköter bland annat mjukvaran som kommer att användas kring konferensen, konferensens design, program, plats för evenemanget, registrering av gäster, bokning, IT support med mera. De ser också till att hålla sig inom en viss budget och i vissa fall även att ordna med sponsorer till konferensen vilket kan vara attraktivt särskilt om det är en viktigt konferens inom ett stort ämne där många högt uppsatta personer och företag deltar.

I undersökningar som gjorts i bland annat Storbritannien har det visat sig att ungefär 75 % av alla konferenser och bokningar av dem anordnas av personer inom Professional conference organising. Det finns ingen global statistik för hur mycket PCO används i världen men det är mycket som talar för att de spelar en extremt stor roll när det kommer till utförande och planering av olika företags och organisationers konferenser runt om i hela världen.

De som arbetar inom företaget har ofta någon form av akademisk utbildning inom företagande, organisation eller marknadsföring. Man behöver kunna mycket inom yrket eftersom det finns ett stort antal aspekter att ta hänsyn till. Inte minst logistik är särskilt viktigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *